Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

2ο Integrity Hackathon in Sports
Για την πρόληψη της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας
στον αθλητισμό

H Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) διοργανώνουν τον δεύτερο συμμετοχικό μαραθώνιο προγραμματισμού Hackathon με θέμα την πρόληψη της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας στον αθλητισμό.
Στην εκδήλωση αυτή καλούνται να συμμετάσχουν, φοιτητές, ακαδημαϊκοί, νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up), προγραμματιστές, καθώς και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέσων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας πάνω σε ζητήματα πρόληψης της διαφθοράς και ενίσχυσης της ακεραιότητας στον Αθλητισμό.
Η εκδήλωση εντάσσεται στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κατά της Διαφθοράς και θα λάβει χώρα:

8-9 Δεκεμβρίου 2018 στο INNOVATHENS powered by Samsung - KOΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,Τεχνόπολη του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Οι βασικές δράσεις κλειδιά είναι:
• Η δημιουργία ενός καινοτόμου περιβάλλοντος που θα βασίζεται στον πληθοπορισμό (crowd-sourcing) και θα στοχεύει στη σύλληψη και ανάπτυξη πρωτότυπων λύσεων που θα ενθαρρύνουν την εμπλοκή των πολιτών στην ενεργή πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στον Αθλητισμό.
• Η δημιουργία πρότυπων εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (mobile applications), πληροφοριακά συστήματα, καθώς και γενικότερες τεχνολογικές λύσεις για τον διαμοιρασμό πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, λύσεων που αφορούν πολλαπλούς εμπλεκόμενους φορείς, τομείς δραστηριότητας και τελικούς χρήστες.
• Η διασύνδεση της τεχνολογίας με τους πολίτες με σκοπό τη διευκόλυνση της ανοιχτής συζήτησης για θέματα διαφθοράς και πρόληψης σχετικών φαινομένων στον χώρο του Αθλητισμού.
• Η αξιοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας, υφιστάμενων δικτύων και ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της καινοτομίας.

Διαδικασία
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την αίτηση συμμετοχής με την ιδέα που πρόκειται να αναπτύξουν.
Η επιτροπή ελέγχει τις προτάσεις ώστε να είναι συμβατές με το θέμα και τα κριτήρια του Hackathon και επιβεβαιώνει με e-mail τη συμμετοχή της πρότασης στον διαγωνισμό.
Με την έναρξη του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεση τους δύο ολόκληρες ημέρες (8 και 9 Δεκεμβρίου 2018) να εργαστούν στον συμμετοχικό μαραθώνιο προγραμματισμού (hackathon).
Κατά τη διάρκεια του Hackathon οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να συμβουλευτούν εμπειρογνώμονες πληροφορικής και επικοινωνιών και ειδικούς σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Θα εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες για να δημιουργήσουν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα (mobile applications) και τεχνολογικές λύσεις ή εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων που θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε θέματα καταπολέμησης και πρόληψης της διαφθοράς στον Αθλητισμό.
Πρόκειται για μία BYOD (Bring Your Own Device- Φέρε τη δική σου συσκευή) εκδήλωση, και οι συμμετέχοντες καλούνται να φέρουν τα δικά τους κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και ταμπλέτες.
Λευκοί πίνακες, snacks, καφέδες και αναψυκτικά θα προσφέρονται στο χώρο διεξαγωγής του Hackathon.

Ενδεικτική θεματολογία:
• Εταιρική ευθύνη χορηγών και διαφάνεια
• Σύγκρουση συμφερόντων στον αθλητισμό
• Στοιχηματισμός και διαφάνεια
• Αθλητές, διαιτητές, αθλητικοί παράγοντες και χειραγώγηση αγώνων
• Εκπαιδευτικά εργαλεία για αθλητές, αρχές
• Συστήματα μαρτύρων (πληροφοριοδοτών) και έγκαιρη ενημέρωση
• Συστήματα για την καλύτερη συνεργασία και συντονισμό αρχών
• Συστήματα για την οικονομική διαφάνεια συλλόγων
• Συστήματα αναγνώρισης χειραγωγημένων αγώνων
• Εφαρμογές ενημέρωσης για απαγορευμένες ουσίες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HACKATHON
1. «Παίζω Τίμια»
Η θεματική αυτή αφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών που προάγουν την ηθική στον αθλητισμό και αντιμετωπίζουν απειλές όπως το ντόπινγκ ή η χειραγώγηση αγώνων.
2. «Sports for inclusion»
Η εφαρμογή θα αφορά μια βάση δεδομένων/πλατφόρμα που θα ενημερώνεται και θα πληροφορεί για διοργανώσεις και αθλητικά γεγονότα που οργανώνουν μειονοτικές ομάδες ανά την Ελλάδα. Σκοπός είναι η ενημέρωση και κατ΄ επέκταση η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση του κοινού με τις διάφορες πολιτισμικές κοινότητες.
3. «Πλατφόρμα για καταγγελίες»
Η εφαρμογή θα αφορά μια πλατφόρμα καταγγελιών όπου φίλαθλοι θα μπορούν να αναφέρουν αθέμιτες πρακτικές στον αθλητισμό. Θα υπάρχει επιπλέον και σχετικό φόρουμ στο οποίο θα μπορούν να συζητούν σχετικά με τη διαφθορά και τα προβλήματα στον αθλητισμό έτσι ώστε να προωθείται ο δημόσιος και εποικοδομητικός διάλογος.
4. «Εφαρμογή για τους πλοηγούς αναζήτησης ηλεκτρονικών σελίδων»
Η εφαρμογή θα εντοπίζει, θα καταγράφει και θα αποστέλλει σε μια βάση δεδομένων διαφημίσεις και ενημερώσεις που ενθαρρύνουν την συμμετοχή του κοινού σε παράνομες δραστηριότητες αναφορικά με τον αθλητισμό και τον φιλαθλητισμό π.χ παράνομα στοιχήματα, οπαδικές δράσεις κ.ο.κ.
5. «Μητρώο παραγόντων ομάδων- Wikiconflict»
Η εφαρμογή θα αποτελεί μια βάση δεδομένων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όλων των παραγόντων, των προέδρων και των μελών του Δ.Σ των αθλητικών συλλόγων. Επιπλέον θα καταγράφονται οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης και ανταποδοτικότητας των αθλητικών συλλόγων, προκειμένου προβληθεί και να ενθαρρυνθεί η συνεισφορά τους και η ουσιαστική σύμπλευση τους στα ιδεώδη του αθλητισμού και του πολιτισμού.
6. «Wikidope»
Η θεματική αυτή αναφέρεται στη δημιουργία λογισμικού για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνέπειες της χρήσης ουσιών ντόπινγκ, τον έλεγχο του περιεχομένου των συμπληρωμάτων διατροφής και γενικότερα την υποστήριξη του καθαρού αθλητισμού.
Μέσα από την εφαρμογή θα μπορεί ο χρήστης σε πραγματικό χρόνο, σκανάροντας το barcode του προϊόντος, να λαμβάνει πληροφορίες για τις δραστικές ουσίες, τα πιστοποιητικά και τις εγκρίσεις που φέρει το κάθε προϊόν-συμπλήρωμα διατροφής από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς υγείας.
7. «Πλατφόρμα Διαφάνειας και Ακεραιότητας στον Αθλητισμό»
Η εφαρμογή θα αφορά ένα ημερολόγιο καταγραφής όλων των διοικητικών πράξεων, των οικονομικών δραστηριοτήτων, των δημόσιων και ιδιωτικών συμβάσεων κ.α που συνοδεύουν την πορεία ενός αθλητικού συλλόγου ή οργανισμού, και θα είναι δημόσια προσβάσιμο από το κοινό.

Όροι συμμετοχής
• Αίτηση συμμετοχής, μεμονωμένα ή σε ομάδες μέχρι 4 μέλη, μπορούν να υποβάλουν μαθητές, φοιτητές, ακαδημαϊκοί, νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), προγραμματιστές καθώς και όποιος ενδιαφέρεται να συμβάλει στην πρόληψη της διαφθοράς στον Αθλητισμό,
• Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
• Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταθέσουν δικές τους πρωτότυπες προτάσεις ή να υιοθετήσουν μία από την λίστα προτεινομένων που ακολουθεί κάτω από τους όρους συμμετοχής.
• Οι προτάσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 λέξεις και θα αναπτύσσονται στο σχετικό πεδίο της φόρμας υποβολής.
• Καμία εφαρμογή ή κώδικας δεν πρέπει να έχουν αναπτυχθεί πριν τη διοργάνωση.
• To σύνολο του κώδικα, υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του hackathon θα είναι διαθέσιμο σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή σελίδα.
• Οι προτάσεις οι οποίες θα διακριθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά το α’ εξάμηνο του 2019 από τις αντίστοιχες ομάδες.
• Όλα τα πνευματικά δικαιώματα των τελικών παραδοτέων που θα προκύψουν από τις διακριθείσες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων εφαρμογών που ενδεχομένως αναπτυχθούν, ανήκουν αποκλειστικά στην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ). Ειδικότερα η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει κατά αποκλειστικότητα τα τελικά παραδοτέα, όπως αυτή κρίνει σωστό, στο πλαίσιο του ρόλου και των σκοπών της όπως αυτοί ορίζονται από τον Νόμο.
• Οι προτάσεις που θα διακριθούν καθώς και τα τελικά παραδοτέα (εφαρμογές κ.α) αυτών, δεν επιτρέπεται να υποβληθούν σε μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
• Με την υποβολή της αίτησης στην διαγωνιστική διαδικασία, τα άτομα ή οι ομάδες συναινούν για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αποδέχονται αυτόματα τους όρους συμμετοχής και δεσμεύονται για την τήρησή τους.

Βραβείο
Οι προτάσεις που θα αναπτυχθούν, κατόπιν σχετικής παρουσίασή τους, θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη λήξη των παράλληλων εκδηλώσεων που θα συνοδεύσουν το διήμερο του Hackathon.
Οι ομάδες των τριών καλύτερων προτάσεων θα βραβευτούν με δώρα υψηλής τεχνολογίας (ενδεικτικά: 1 σύστημα laptop/tablet 2 in 1, 2 laptops).

Υποβολή της αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.gsac.gov.gr/hackathon, μέχρι και την  Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 (11:00 π.μ.).

Οι προτάσεις που θα συμμετέχουν στην διήμερη διαγωνιστική διαδικασία, θα επιλεχθούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
• Συνάφεια με την προώθηση της ακεραιότητας και την πρόληψη της διαφθοράς στον Αθλητισμό
• Καινοτομία
• Πρακτική χρησιμότητα
• Βιωσιμότητα και αντίκτυπος
• Σαφήνεια της παρουσίασης
• Δυνατότητα υλοποίησης

Κύλιση στην Αρχή