Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η GRECO (Ομάδα Κρατών Κατά της Διαφθοράς), δημοσίευσε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου, έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη συμμόρφωσης της  Ισπανίας  στις συστάσεις της για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς όσον αφορά βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς.

Τέσσερα χρόνια μετά την έγκριση της έκθεσης αξιολόγησης του τέταρτου κύκλου τον Δεκέμβριο του 2013, η GRECO κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Ισπανία το επίπεδο συμμόρφωσης της χώρας ως προς τις συστάσεις της παρέμεινε σε μη ικανοποιητικά επίπεδα.

Την 18η Ιανουαρίου 2018 δημοσίευσε αντίστοιχη έκθεση συμμόρφωσης, αυτή τη φορά για τη Ρουμανία. Παρατηρήθηκε πως από τις 13 συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή, μόνο οι δύο αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά ενώ μόλις τέσσερις εφαρμόστηκαν εν μέρει.

Η GRECO αναγνώρισε ιδιαίτερα τον ρόλο του Εθνικού Οργανισμού Ακεραιότητας (ΑΝΙ)  στον έλεγχο δηλώσεων των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων των βουλευτών αλλά επεσήμανε επίσης ότι ορισμένοι εκλεγμένοι εκπρόσωποι εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τις αποφάσεις που έχουν παρθεί. Σε γενικές γραμμές η έκθεση θεώρησε ότι το επίπεδο συμμόρφωσης της Ρουμανίας ήταν επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο μη ικανοποιητικό.

Την 22η Ιανουαρίου ο νέος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), Michelle Nicoletti,  τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία της συνόδου την αξία του κοινοβουλευτισμού και υποστήριξε ότι η μάχη απέναντι στην πολιτική διαφθορά πρέπει να είναι αμείλικτη σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών. Τόνισε τη σημασία του υποδειγματικού χαρακτήρα, της διαφάνειας και της  συλλογικής ευθύνης των θεσμών όπως η PACE.

 

Πηγή: www.hatvp.fr

Κύλιση στην Αρχή