Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Ο Φεβρουάριος έδωσε την ευκαιρία επανεξέτασης ενός εκ των βασικών εργαλείων καταμέτρησης των αντιλήψεων σχετικά με την διαφθορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 2002 η ΜΚΟ Διεθνής Διαφάνεια δημοσιεύει σε ετήσια βάση έναν δείκτη αντίληψης της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα με θέμα την κατάχρηση εξουσίας για προσωπικό όφελος. Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της διαφθοράς στις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Αυτό το σύνθετο εργαλείο βασίζεται στην ενοποίηση 12 διαφορετικών δεικτών, οι οποίοι βασίστηκαν σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα από ειδικούς και ανεξάρτητες οργανώσεις όπως είναι για παράδειγμα η Παγκόσμια Τράπεζα. Η Διεθνής Διαφάνεια συγκεντρώνει τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες, επαληθεύει την αξιοπιστία τους και την αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων όπως επίσης και την εγκυρότητα των ιδρυμάτων που πραγματοποίησαν τις αρχικές έρευνες.

Η κλίμακα του δείκτη είναι από το 0 ως το 100. Στο 0 συναντάμε μεγάλα φαινόμενα διαφθοράς ενώ στο 100 την διαφάνεια. Στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το 2017 που δημοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018, περισσότερες από τα 2/3 των χωρών που συμμετείχαν (180 στο σύνολο) βρέθηκαν κάτω από το 50. H Γαλλία μοιράζεται την 23η θέση με την Ουρουγουάη ακριβώς πίσω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται δηλαδή στην ίδια θέση με πέρσι αλλά με έναν επιπλέον βαθμό (70 από 69). Η Νέα Ζηλανδία, η Δανία, μετά η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Eλεβετία παραμένουν σε πολύ καλές θέσεις στην κατάταξη συγκεντρώνοντας αντίστοιχα 89,88,85 βαθμούς στην κλίμακα των 100. 

Παρά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε μία πληθώρα κρατών τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το 2017 καταδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ενίσχυση και προσπάθεια στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Οι αναλυτές κάποιες φορές στρέφονται και σε άλλα μέσα αξιολόγησης των επιπέδων της διαφθοράς όπως είναι οι δείκτες διακυβέρνησης του Ινστιτούτου της Παγκόσμιας Τράπεζας και εκείνων του ιδρύματος Bertelsmann. Πράγματι, ένα από τα μέτρα αξιολόγησης της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η διαφθορά στον δημόσιο τομέα. Ο δείκτης μετασχηματισμού του Ιδρύματος Bertelsmann εξετάζει και συγκρίνει την ποιότητα διακυβέρνησης σε 129 αναπτυσσόμενες και μεταβατικές χώρες με βάση τα δεδομένα που συλλέγει. 

Οι δείκτες για τη βιώσιμη διακυβέρνηση αξιολογούν 41 κράτη - μέλη του ΟΟΣΑ και της Ευρώπης με γνώμονα τρεις βασικούς πυλώνες συμπεριλαμβανομένου του Δείκτη Δημοκρατίας ο οποίος μετράει την ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου της κάθε χώρας. 

Εν κατακλείδι,  η σύγκριση αυτών των διάφορων δεικτών δείχνει μία ταύτιση στις βαθμολογίες που προκύπτουν για την κάθε χώρα, πράγμα λογικό μια και χρησιμοποιούνται παρόμοιες πηγές.

 

Πηγή: www.hatvp.fr

 

Κύλιση στην Αρχή