Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τον Φεβρουάριο του 2018 το Ανώτερο Δικαστήριο της Πρωτεύουσας του Ουγγαρίας εξέδωσε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών σε διευθυντή εταιρείας, ο οποίος εξαπάτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και προκάλεσε ζημία ύψους 2,45 εκατομμυρίων ευρώ στον εθνικό προϋπολογισμό, από τα οποία τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν κεφάλαια της Ε.Ε. Η υπόθεση ήρθε στο φως από μία έρευνα που πραγματοποίησε η OLAF το 2014.

Από την έρευνα προέκυψε πως η εταιρεία με δόλιο σκοπό υπέβαλλε αιτήσεις για εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για να αντικαταστήσει τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και εκτύπωση χάρτινων σακουλών. Σύμφωνα με τις έρευνες, η OLAF ανακάλυψε πως τα μηχανήματα δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ ενώ η εταιρεία ψευδώς δήλωνε πως ο υφιστάμενος εξοπλισμός είναι καινούργιος. Η διοίκηση της εταιρείας είχε εκδώσει πλαστά έγγραφα συμπεριλαμβανομένων οικονομικών προσφορών, συμβολαίων και τιμολογίων, για να αποδείξουν την αγορά του εξοπλισμού. Οι διευθυντές χρησιμοποιούσαν μία off-shore εταιρεία προκειμένου να διευκολύνουν την πρακτική εξαπάτησης.

Η OLAF υπέβαλε τα πορίσματά της,  όπως και τις δικαστικού χαρακτήρα συστάσεις της στις Ουγγρικές δικαστικές αρχές το 2014. Εν συνεχεία, η Εισαγγελική αρχή του Ανώτερου Δικαστηρίου κίνησε την ποινική διαδικασία και εξέδωσε τον Φεβρουάριο του 2017 κατηγορητήριο, βάσει του οποίου εκδόθηκε η απόφαση του Πρωτοδικείου. Για την απόφαση αυτή έχει πραγματοποιηθεί έφεση.

 

Πηγή: OLAF European Anti - Fraud Office

Κύλιση στην Αρχή