Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του παγκόσμιου forum του ΟΟΣΑ που έλαβε χώρα το διάστημα 27-28 Μαρτίου και αφορούσε την προώθηση της ακεραιότητας στο δημόσιο βίο,  ακολούθησε στις 31 Μαρτίου το κλείσιμο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων συνεργασίας για την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Ανοικτή Διακυβέρνηση στην Τιφλίδα τον Ιούλιο του 2018.

Αρχικά, η Ολομέλεια της ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO), του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 19-23 Μαρτίου, αποτέλεσε ευκαιρία επιβεβαίωσης της μεγάλης σημασίας που έχει η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας με σκοπό την διασφάλιση της ακεραιότητας στον δημόσιο τομέα. Τον Οκτώβριο του 2018 θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ συνέδριο υπό την Προεδρία της Κροατίας.

Αρκετές από τις θεματικές του Forum του ΟΟΣΑ επέτρεψαν την αναθεώρηση των φιλοδοξιών, των δεσμεύσεων των χωρών σε αυτόν τον τομέα καθώς και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμίσεων της διαφθοράς. Για παράδειγμα στις 27 Μαρτίου, μία επιτροπή παρουσίασε παραδείγματα χωρών οι οποίες υλοποίησαν τις δεσμεύσεις τους σχετικά με το άνοιγμα δεδομένων σε μορφή ελεύθερης χρήσης στον τομέα δράσης τους όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας, όπως οι πρωτοβουλίες που έλαβαν οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ανοικτής Διακυβέρνησης, του Συνηγόρου του Πολίτη της Ευρωπαϊκής Ενότητας ή των Ανώτατων Γαλλικών Αρχών για την διαφάνεια στον δημόσιο βίο.

Ακόμη μία συνάντηση στις 28 Μαρτίου επέτρεψε στα μέλη της Παγκόσμιας Ανοιχτής Διακυβέρνησης να ανακαλέσουν την σημαντικότητα πραγματοποίησης διεθνών διασκέψεων και να δώσουν περισσότερη αναγνώριση στα έργα και στις βέλτιστες πρακτικές σε αυτό το επίπεδο.

Η διημερίδα για το Δίκτυο της Ακεραιότητας που πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Μαρτίου, επικεντρώθηκε στα ψηφιακά μέσα τα οποία παρέχουν συλλογή, έλεγχο και δημοσιοποίηση των δεδομένων που σχετίζονται με την ακεραιότητα στον δημόσιο βίο. Όλες οι συζητήσεις κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση πως τα ψηφιακά μέσα έχουν εμφανώς βελτιώσει την παρακολούθηση απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων στο κατά πόσο ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ενώ από την άλλη μεριά έχουν επιτρέψει την ποιοτικότερη συλλογή και δημοσιοποίηση δεδομένων. Οι δημοσιογράφοι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπόρεσαν με αυτό τον τρόπο να επαναχρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα δεδομένα και να συμμετάσχουν ενεργά στην προώθηση της ακεραιότητας του δημοσίου τομέα, αλλά και στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους.

 

Πηγή: OLAF European Anti - Fraud Office

 

 

Κύλιση στην Αρχή