Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς με την βοήθεια της ομάδας της Γαλλικής τεχνικής βοήθειας Expertise France και τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κρίσιμης διοικητικής μεταρρύθμισης που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις Δημοτικές, Περιφερειακές και Αποκεντρωμένες αρχές.
Η Expertise France είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών που συνεργάζεται με την Ελληνική Κυβέρνηση από το 2013 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής στήριξης προς στην Ελλάδα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS).
Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάει ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κοινών εργαλείων εσωτερικού ελέγχου αλλά και η ενσωμάτωση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών λειτουργίας μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις υφιστάμενες δομές και λειτουργίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων διοικήσεων της Ελλάδας.
Η συγκεκριμένη ημερίδα διοργανώθηκε με στόχο να παρουσιαστούν από ευρωπαίους εμπειρογνώμονες στους επικεφαλής και εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων τα βασικά βήματα που απαιτούνται για την λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε τοπικό επίπεδο.

Παρακάτω θα βρείτε τις παρουσιάσεις και το video της εκδήλωσης

Attachments:
Download this file (Internal Audit Manual requirements_JR EN.pptx)Internal Audit Manual requirements_JR EN.pptx[Internal Audit Manual]
Download this file (III and IV_VC EN.pptx)III and IV_VC EN.pptx[Recommendations for defining the field and functions of internal audit units at the local level Part III. Awareness and training needs Part IV. Communication]
Download this file (Recommendations_MF EN.pptx)Recommendations_MF EN.pptx[Recommendations for defining the field and functions of Internal Audit Units at the Local Level]
Download this file (I_VC EN.pptx)I_VC EN.pptx[Recommendations for defining the field and functions of internal audit units at the local level Part I. Organisation ]
Download this file (II_YW EN.pptx)II_YW EN.pptx[Recommendations for defining the field and functions of internal audit units at the local level Part II. Process, methodologies]
Download this file (Reccomendations_NP EN.pdf)Reccomendations_NP EN.pdf[Recommendations to Greek authorities]
Download this file (Municipality Thessaloniki_NZ GR.pptx)Municipality Thessaloniki_NZ GR.pptx[Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Θεσσαλονίκης]
Download this file (Event_timetable_4_7_2017.pdf)Event_timetable_4_7_2017.pdf[Πρόγραμμα Εκδήλωσης]
Download this file (Prosklisi_4_6_17.pdf)Prosklisi_4_6_17.pdf[Πρόσκληση]
Download this file (II_YW GR.pptx)II_YW GR.pptx[Συστάσεις για τον καθορισμό του πεδίου και των λειτουργιών των μονάδων εσωτερικού ελέγχου σε τοπικό επίπεδο Μέρος II. Διαδικασία, μεθοδολογίες ]
Download this file (III and IV_VC GR.pptx)III and IV_VC GR.pptx[Συστάσεις για τον καθορισμό του πεδίου και των λειτουργιών των μονάδων εσωτερικού ελέγχου σε τοπικό επίπεδο Μέρος III. Ανάγκες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης Μέρος IV. Επικοινωνία]
Download this file (I_VC GR.pptx)I_VC GR.pptx[Συστάσεις για τον προσδιορισμό του πεδίου και των λειτουργιών των μονάδων εσωτερικού ελέγχου]
Κύλιση στην Αρχή