Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 τα σεμινάρια κατάρτισης του 4ου κύκλου επιμόρφωσης που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με τον φινλανδικό εκπαιδευτικό οργανισμό HAUS και την Υπηρεσία Στήριξης Ευρωπαϊκών Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε. (SRSS) σε στοχευμένα και εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούσαν συγκεκριμένες ομάδες δικαστικών λειτουργών και δημοσίων υπαλλήλων. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων από αυτά ανήλθε σε πάνω από 350 άτομα.

Αναλυτικότερα, ο 4ος κύκλος διαρθρώθηκε σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες και έλαβε χώρα σε μεγάλες εφετειακές πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη). Η υλοποίησή του υποστηρίχθηκε κυρίως από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και σε επιστημονικό επίπεδο από το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ, με την συμμετοχή εξειδικευμένων ομιλητών.

Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν εισηγητές αναγνωρισμένου κύρους, από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, οι οποίοι κατέθεσαν με επιστημονικές εισηγήσεις τις γνώσεις τους και την πρακτική εμπειρία τους επί των συζητούμενων θεματικών ενοτήτων. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην εξεύρεση ανθρώπων με πολύ υψηλό επίπεδο ειδικών και τεχνικών γνώσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του ειδικού κοινού στο οποίο απευθύνονταν.

 Ο προαναφερόμενος 4ος κύκλος αποτέλεσε το επιστέγασμα επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης, που έλαβαν χώρα σε τρία επίπεδα την διετία 2016-2017.

 

Ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων για θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς των 3 προηγούμενων επιπέδων κατάρτισης ανήλθε στον αριθμό των 1040 στελεχών του δημοσίου τομέα, διοικητικών υπαλλήλων, επιθεωρητών και ελεγκτών των αντίστοιχων σωμάτων, δικαστών, εισαγγελέων και δικαστικών υπαλλήλων.Οι επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις αναπτύσσονται από την ΓΕΓΚΑΔ στο πλαίσιο του Στόχου 18 του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί και την κύρια αποστολή της.

 

Θεματική α) «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.Ποινική διάσταση. Ζητήματα Εφαρμογής. Καλές Ευρωπαϊκές Πρακτικές»

Συγκεκριμένα, ο 4ος κύκλος δράσεων εγκαινιάστηκε με επιτυχία την 1η Νοεμβρίου 2017 με το σεμινάριο, που αφορούσε στον έλεγχο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, το οποίο παρακολούθησαν αποκλειστικά οι φορείς ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και διεξήχθη στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. στην Αθήνα.

Στους παρακάτω σύνδεσμους θα βρείτε το υλικό που σχετίζεται με τη συγκεκριμμένη θεματική.

<Πρόγραμμα Αθήνας>

Θεματική β) Μεθοδολογία ερευνών για την διαλεύκανση αδικημάτων Διαφθοράς και Οικονομικών εγκλημάτων

Αντικείμενο της δεύτερης θεματικής ήταν η «Μεθοδολογία των ερευνών για την διαλεύκανση αδικημάτων Διαφθοράς και Οικονομικών Εγκλημάτων». Η εν λόγω ενότητα επικεντρώθηκε στην εμβάθυνση και στην ενίσχυση του έργου των ελέγχων και των ερευνών μέσω ανταλλαγής θεωρητικών απόψεων, επισκόπησης νομολογίας και μεταφοράς ευρωπαϊκών και διεθνών καλών πρακτικών σε ζητήματα διενέργειας χρηματο-οικονομικών ερευνών, ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα διήμερα σεμινάρια αυτής της ενότητας διεξήχθησαν τον Νοέμβριο σε τέσσερις πόλεις της Ελλάδος, ήτοι στην Αθήνα (6-7/11/2017) στην Αίθουσα Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Ηράκλειο Κρήτης (9-10/11/2017) στην Αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ηρακλείου, στην Θεσσαλονίκη (12-13/11/2017) στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς και στην Πάτρα (16-17/11/2017) στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ωφελήθηκαν εκ της δράσης αυτής συνολικά 140 Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί, καθώς και στελέχη ελεγκτικών και διωκτικών υπηρεσιών.

Στους παρακάτω σύνδεσμους θα βρείτε το υλικό που σχετίζεται με τη συγκεκριμμένη θεματική.

<Πρόγραμμα Αθήνας>

<Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης>

<Πρόγραμμα Πάτρας>

<Πρόγραμμα Ηρακλείου>

 

Θεματική γ) Ενίσχυση του συστήματος ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης

Ο 4ος κύκλος ολοκληρώθηκε με το σεμινάριο, που αφορούσε στην «Ενίσχυση του Ελέγχου στην Δημόσια Διοίκηση» και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η προαναφερόμενη δράση διεξήχθη το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, στην Αθήνα (14-15/12/2017) στο κεντρικό κτίριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Θεσσαλονίκη (11-12/12/2017) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., και επικεντρώθηκε στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των διαδικασιών μίας υπηρεσίας ωφελώντας συνολικά 130 άτομα προερχόμενα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώματα Επιθεώρησης και Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.

Στους παρακάτω σύνδεσμους θα βρείτε το υλικό που σχετίζεται με τη συγκεκριμμένη θεματική.

<Πρόγραμμα Αθήνας>

<Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης>

 

 

Κύλιση στην Αρχή