Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Ακολουθούν το πρόγραμμα και η αναφορά της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με θέμα: ''Αναθεώρηση των Παραδοτέων της Έκβασης 1 του έργου Παροχής Τεχνικής Υποστήριξης από τον ΟΟΣΑ: Προσχέδιο Εγχειριδίου Εσωτερικού ελέγχου και Προσχέδιο Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας''.

Κύλιση στην Αρχή