Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Διημερίδα Προγραμματισμού Hackathon για την ακεραιότητα στον δημόσιο τομέα η οποία πραγματοποιήθηκε στο Χαροκοπείο Πανεπιστήμιο Αθηνών το διάστημα 1-2 Απριλία και για την οποία συνεργάστηκαν η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με τον ΟΟΣΑ, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και τον Οργανισμό ανοιχτών Τεχνολογιών.

Ακολουθούν το πρόγραμμα και συγκεντρωτικό υλικό από τις πιο σημαντικές στιγμές της διημερίδας.

 

Κύλιση στην Αρχή