Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς πραγματοποίησε το διάστημα 9-10/5/2017 στο αμφιθέατρο του κτιρίου του υπουργείου Υγείας στην Αθήνα, διημερίδα διαβούλευσης που επικεντρωνόταν σε στελέχη και υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας. Σκοπός ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και η ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενίσχυση του τρόπου υλοποίησης προγραμμάτων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων του Υπουργείου. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο πώς τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι μπορούν να εφαρμόσουν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου για να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων και πώς μπορεί να τους βοηθήσει ο εσωτερικός έλεγχος.

Ακολουθούν το πρόγραμμα και η αναφορά της διημερίδας.
 
 

Κύλιση στην Αρχή