Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Στις 22 Ιουνίου 2017 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα, ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς , το υπουργείο Εσωτερικών και την Ε.Ε.Τ.Α.Α, διεξήγαγε ημερίδα διαβούλευσης με θέμα: ''Ενισχύοντας την Ακεραιότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση''. Στα πλαίσια της ημερίδας αναλύθηκαν οι κυριότεροι κίνδυνοι διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εκπρόσωποι των φορέων που παραβρέθηκαν στην ημερίδα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους και να εντοπίσουν, βάσει της εμπειρίας τους, μέτρα που καταπολεμούν αποτελεσματικά τη διαφθορά, καθώς και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την ακεραιότητα και τη λογοδοσία στο τοπικό επίπεδο.
 

Ακολουθεί σύνδεσμος με το πρόγραμμα της ημερίδας.
 

Κύλιση στην Αρχή