Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποίησε στην Αθήνα το διάστημα 24-25/10/2017 ημερίδα Τεχνικής Διαβούλευσης με θέμα τα Συστήματα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παραπόνων.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της διημερίδας. 

Κύλιση στην Αρχή