Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

8-16/9/2018

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς έλαβε μέρος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φιλοξενούμενη στο μεγάλο περίπτερο για το Δημόσιο 2020 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Κατά την έναρξη της Έκθεσης και στα εγκαίνια του περιπτέρου παρέστη η Γενική Γραμματέας Αναστασία Ξεπαπαδέα και εν συνεχεία η Γραμματεία εκπροσωπήθηκε από στελέχη της.


 

Η ΓΕΓΚΑΔ, έχοντας ολοκληρώσει την αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την καταπολέμηση της Διαφθοράς για την περίοδο 2018-2021, από το βήμα της ΔΕΘ πρόβαλε το έργο της υπηρεσίας και ενημέρωσε για τις ειδικότερες δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου.

Το περίπτερο προσέλκυσε επισκέπτες που, πέραν της γενικότερης ενημέρωσής τους περί της δράσης της Γενικής Γραμματείας και τη γνωριμία τους με αυτήν, ήθελαν να καταγγείλουν κάποια παρατυπία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ως εκ τούτου, ενημερώθηκαν και για τη λειτουργία του Γραφείου Καταγγελιών και του AFCOS.

 

Κύλιση στην Αρχή