Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

20-9-2018

Στον χαιρετισμό της η Γενική Γραμματέας, αφού τόνισε τον σημαντικό ρόλο του ΣΕΕΔΔ ως επιχειρησιακού βραχίονα της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς και εξήρε την επαγγελματικότητα  και την ευσυνειδησία των επιθεωρητών-ελεγκτών, ανακοίνωσε τον σχεδιασμό της ΓΕΓΚΑΔ για τη δράση των ελεγκτικών σωμάτων έτσι όπως έχει περιληφθεί στο Νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς 2018-2021.

Συγκεκριμένα η Γ.Γ. αναφέρθηκε:
- στη συνεργασία της ΓΕΓΚΑΔ με το ΕΚΔΔΑ για τη  διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης και πιστοποίησης όλων των ελεγκτών και επιθεωρητών των ελεγκτικών σωμάτων,
- στην ανάπτυξη ενιαίας μεθοδολογίας και τυποποίησης των διαδικασιών, με στόχο τη διαφάνεια κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των πορισμάτων, αλλά και τη θωράκιση των ίδιων των επιθεωρητών.
-τη σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας των επιθεωρητών – ελεγκτών.

Κλείνοντας η κα Ξεπαπαδέα τόνισε: «Οι προκλήσεις εξακολουθούν να είναι μεγάλες και ο δρόμος έως την επίτευξη του στόχου μακρύς. Στον αγώνα αυτό το ΣΕΕΔΔ, ως το μεγαλύτερο ελεγκτικό σώμα της χώρας αυτή τη στιγμή, καλείται να δώσει μάχη εντατική και επίμονη. Στη σύγκρουση με τα συμφέροντα, την κακοδιοίκηση και την αδιαφάνεια το ΣΕΕΔΔ πρέπει να στέκεται αμείλικτο και με μηδενική ανοχή… Κοινό όραμα όλων μας είναι το κράτος δικαίου, το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και κοινός στόχος των ελεγκτικών σωμάτων είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Για την κοινωνία των πολιτών ΚΑΙ την κοινωνική δικαιοσύνη. Σε αυτό το όραμα και με αυτό το συγκεκριμένο στόχο είμαστε παρόντες και θα είμαστε πάντοτε αρωγοί.»

Κύλιση στην Αρχή