Εθνική Αρχή Διαφάνειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΟΣΑ

Τον Μάρτιο του 2013, η Ελλάδα υιοθέτησε την πρώτη Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς: "Διαφάνεια - Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς". Το Μάρτιο του 2015, η Ελληνική Κυβέρνηση ίδρυσε μια νέα Αρχή, τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ), υπαγόμενη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να ενισχύσει την καταπολέμηση της διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και να ενισχύσει την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στον δημόσιο τομέα.

Τον Αύγουστο του 2015, η ΓΕΓΚΑΔ αναθεώρησε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το οποίο διαρθρώθηκε σε έντεκα (11) πυλώνες, με σαράντα επτά (47) στόχους και εκατόν δώδεκα (112) δράσεις. Το αναθεωρημένο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς εγκρίθηκε το 2015.

Για την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησε σε ένα ολοκληρωμένο και πολύπλευρο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας Ελλάδος - ΟΟΣΑ, το οποίο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2016 και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Ιούνιο του 2018, επικεντρώθηκε σε 10 τομείς με συγκεκριμένα παραδοτέα, ως εξής:

Πρώτη κατηγορία παραδοτέων: Ο εκσυγχρονισμός των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της Διοίκησης.

Δεύτερη κατηγορία παραδοτέων: Χάραξη ειδικών τομεακών στρατηγικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου.

Τρίτη κατηγορία παραδοτέων: Η ενίσχυση του θεσμικού και επιχειρησιακού ρόλου της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ).

Τέταρτη κατηγορία παραδοτέων: Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Πέμπτη κατηγορία παραδοτέων: Η θέσπιση και λειτουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Έκτη κατηγορία παραδοτέων: Η βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών και η σχεδίαση ενός ενιαίου και δια-λειτουργικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών

Έβδομη κατηγορία παραδοτέων: Η βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

Όγδοη κατηγορία παραδοτέων: Η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από ζητήματα ακεραιότητας και διαφάνειας.

Ένατη κατηγορία παραδοτέων: Η ενίσχυση της συνέργειας ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, καθώς και η ενίσχυση της αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας με άλλες χώρες.

Δέκατη κατηγορία παραδοτέων: Η θέσπιση ενός αποδοτικού και λειτουργικού συστήματος ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Attachments:
Download this file (Esoterikos_Elegxos_web.pdf)Esoterikos_Elegxos_web.pdf[ 1. Πρώτη κατηγορία παραδοτέων: Ο εκσυγχρονισμός των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της Διοίκησης.]
Download this file (Eidikes_Stratigikes_web.pdf)Eidikes_Stratigikes_web.pdf[ 2. Δεύτερη κατηγορία παραδοτέων: Χάραξη ειδικών τομεακών στρατηγικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου.]
Download this file (Sxedio_Drasis_OTA.PDF)Eidikes_Stratigikes_OTA[ 3. Sxedio_Drasis_OTA]
Download this file (Sxedio_Drasis_Symbaseis_Promitheion_Aminas.pdf)Eidikes_Stratigikes[ 3. Sxedio_Drasis_Symbaseis_Promitheion_Aminas]
Download this file (GEGKAD_NACAP_web.pdf)GEGKAD_NACAP_web.pdf[ 4. Τρίτη κατηγορία παραδοτέων: Η ενίσχυση του θεσμικού και επιχειρησιακού ρόλου της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ).]
Download this file (Eyaistitopoiisi_web.pdf)Eyaistitopoiisi_web.pdf[ 5. Τέταρτη κατηγορία παραδοτέων: Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.]
Download this file (Prostasia_Pliroforiodoton_web.pdf)Prostasia_Pliroforiodoton_web.pdf[ 6. Πέμπτη κατηγορία παραδοτέων: Η θέσπιση και λειτουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.]
Download this file (Sistima_diax_kataggelion_web.pdf)Sistima_diax_kataggelion_web.pdf[ 7. Έκτη κατηγορία παραδοτέων: Η βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών και η σχεδίαση ενός ενιαίου και δια-λειτουργικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών]
Download this file (Politiko_xrima_web.pdf)Politiko_xrima_web.pdf[ 8. Έβδομη κατηγορία παραδοτέων: Η βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.]
Download this file (Epkedeytiko_sistima_web.pdf)Epkedeytiko_sistima_web.pdf[ 9. Όγδοη κατηγορία παραδοτέων: Η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από ζητήματα ακεραιότητας και διαφάνειας.]
Download this file (Diastiki_sindromi_web.pdf)Diastiki_sindromi_web.pdf[9. Ένατη κατηγορία παραδοτέων: Η ενίσχυση της συνέργειας ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, καθώς και η ενίσχυση της αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας με άλλες χώρες.]
Download this file (Anaktisi_perioysiakon_stoixeion_web.pdf)Anaktisi_perioysiakon_stoixeion_web.pdf[Δέκατη κατηγορία παραδοτέων: Η θέσπιση ενός αποδοτικού και λειτουργικού συστήματος ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.]
Download this file (Anaktisi_perioysiakon_stoixeion_web.pdf)Anaktisi_perioysiakon_stoixeion_web.pdf[Δέκατη κατηγορία παραδοτέων: Η θέσπιση ενός αποδοτικού και λειτουργικού συστήματος ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.]
Κύλιση στην Αρχή