Εθνική Αρχή Διαφάνειας

«Η χαρτογράφηση των φορέων με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της διαφθοράς (Ελεγκτικές Δημόσιες Υπηρεσίες, Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, Εισαγγελικές, Δικαστικές  και Ανεξάρτητες Αρχές), καταρτίστηκε για πρώτη φορά από τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς, στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ». Η εν λόγω χαρτογράφηση, θεωρήθηκε επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης 5 του εφαρμοζόμενου την περίοδο εκείνη Σχεδίου Δράσης [Ε3.Α1.10.(2.4.)] και δόθηκε στη δημοσιότητα με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης (http://www.ggme.gov.gr).

Με το παρόν έγγραφο η προαναφερόμενη αρχική χαρτογράφηση αναθεωρείται, σύμφωνα με την δράση 1.7 του αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης, προκειμένου να αποτυπώσει με το πληρέστερο δυνατό τρόπο την υπάρχουσα κατάσταση των υπηρεσιών, που συμμετέχουν στο δίκτυο των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συντελεσμένες αλλαγές στις οργανωτικές δομές των υπουργείων που συντελέστηκαν το έτος 2014 και κυρίως τους οργανισμούς των Υπουργείων που εκδόθηκαν δυνάμει των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων.

Τελικός στόχος της χαρτογράφησης των δικαστικών, ελεγκτικών, διωκτικών,  διοικητικών, ανεξάρτητων και εποπτικών αρχών και υπηρεσιών και οργάνων, σωμάτων, υπηρεσιών επιθεώρησης, που συμμετέχουν στο δίκτυο των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς, είναι αφενός η ενημέρωση των πολιτών και αφετέρου ο εντοπισμός των αλληλοεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και η θεραπεία των λειτουργικών τους κενών, η αποτύπωση τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών, και η εν τέλει η διατύπωση προτάσεων για επίλυση προβλημάτων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα η διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο.

Η ύλη έχει διανεμηθεί σε πέντε κατηγορίες, προκειμένου να είναι περισσότερο εύχρηστη. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις δικαστικές αρχές. Η δεύτερη κατηγορία αποτυπώνει όργανα, σώματα, υπηρεσίες επιθεώρησης, ελεγκτικές και διωκτικές αρχές και υπηρεσίες. Η τρίτη είναι εστιασμένη σε μία σειρά διοικητικών και ελεγκτικών αρχών και υπηρεσιών, ενώ η τέταρτη αφορά στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Τέλος μία σειρά εποπτικών φορέων έχει αποτελέσει μία τελευταία πέμπτη κατηγορία».

Attachments:
Download this file (2016_11_10_xartografisi.pdf)2016_11_10_xartografisi.pdf[Xαρτογράφηση των φορέων]
Κύλιση στην Αρχή