Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Ο Κωνσταντίνος Χρήστου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και εγγεγραμμένο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) με επιστημονική ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο και οικονομικό ποινικό δίκαιο.

Τον Ιανουάριο του 2016 διορίσθηκε Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών με αποστολή την αναδιοργάνωση του σώματος, την επιχειρησιακή ενίσχυση και την ανάπτυξη συνεργασίας του με τα λοιπά ελεγκτικά σώματα.

Το Νοέμβριο 2016 διορίσθηκε Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με κύρια αρμοδιότητα την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς και τον αποτελεσματικό συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων.

Συμμετέχει στην  Διυπουργική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και στην Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

 

Κύλιση στην Αρχή