Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

 
Η Αναστασία Ξεπαπαδέα είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 1997.

Σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στους τομείς του αστικού και εμπορικού δικαίου.

Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ. και C.E.D.R. και έχει λάβει πιστοποίηση στο Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων και της Ένωσης Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης & Αστικής Ευθύνης Τροχαίων Ατυχημάτων.

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Από το 2015 συνεργάζεται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

 

Κύλιση στην Αρχή