Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε συλλογή νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς η οποία θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πατώντας πάνω στους τίτλους μπορείτε να μεταβείτε αυτόματα στους αντίστοιχους νόμους/έγγραφα ή να επιλέξετε όποιο αρχείο θέλετε να αναγνώσετε από τη λίστα στο τέλος της σελίδας.

Ν.4472/2017 (ΦΕΚ  Α 74 - 19.05.2017)

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρα 36-45 Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 5,6,7,7Β,16,16Α, 21του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), του άρθρου 3 του ν. 3870/2010 και του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) αντίστοιχα.

Άρθρο 63 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Άρθρο 64 Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

 

Ν.4512/2017 (ΦΕΚ Α 5 - 17.01.2018)-Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 381 Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 382 Αποστολή και Αρμοδιότητες

Άρθρο 383 Βασική διάρθρωση

Άρθρο 384 Στελέχωση

Άρθρο 385 Δαπάνες

Άρθρο 386 Ειδικές ρυθμίσεις για την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού της Υπηρεσίας

Άρθρο 387 Διαδικασία σε περιπτώσεις ερευνών για την διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής

Άρθρο 388 Συντονισμός της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 389 Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 390 Θέσπιση άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 391 Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997

Άρθρο 392 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 393 Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3213/2003

Άρθρο 394 Έναρξη ισχύος

 

Ν.4506/2017 (ΦΕΚ Α 191 - 12.12.2017)

Άρθρο 6 Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων-(Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 3691/2008)

 

Ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α 201 - 22.12.2017)

Άρθρο 65 Τροποποιήσεις στο ν. 3023/2002 (Α΄ 146) «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών»

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,Εισαγωγική Μελέτη  Δημητρίου Ζιούβα Επίκουρου Καθηγητή Ποινικού Δικαίου

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 

 

 

Attachments:
Download this file (Εισαγωγικό Σημείωμα Γενικού Γραμματέα.pdf)Εισαγωγικό Σημείωμα Γενικού Γραμματέα.pdf[Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς]
Download this file (Συλλογή Νομοθεσίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.pdf)Συλλογή Νομοθεσίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.pdf[Κείμενα νομοθεσίας]
Download this file (Προτάσεις καταπολέμησης των εγκλημάτων διαφθοράς στην Ελλάδα.pdf)Προτάσεις καταπολέμησης των εγκλημάτων διαφθοράς στην Ελλάδα.pdf[Συστηματική προσέγγιση και προτάσεις καταπολέμησης των εγκλημάτων διαφθοράς στην Ελλάδα]
Download this file (Ν.4472.2017 (ΦΕΚ  Α 74 - 19.05.2017).pdf)Ν.4472.2017 (ΦΕΚ Α 74 - 19.05.2017).pdf[Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α 74 - 19.05.2017)]
Download this file (Ν.4506.2017 (ΦΕΚ Α 191 - 12.12.2017).pdf)Ν.4506.2017 (ΦΕΚ Α 191 - 12.12.2017).pdf[Ν.4506/2017 (ΦΕΚ Α 191 - 12.12.2017)]
Download this file (Ν.4509.2017 (ΦΕΚ Α 201 - 22.12.2017).pdf)Ν.4509.2017 (ΦΕΚ Α 201 - 22.12.2017).pdf[Ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α 201 - 22.12.2017)]
Download this file (Ν.4512.2017 (ΦΕΚ Α 5 - 17.01.2018)-Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.pdf)Ν.4512.2017 (ΦΕΚ Α 5 - 17.01.2018)-Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.pdf[Ν.4512/2017 (ΦΕΚ Α 5 - 17.01.2018)-Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος]
Κύλιση στην Αρχή